Przejdź do głównej treści

Mgr Elżbieta Kruk

Mgr Elżbieta Kruk – urodzona w Krakowie, absolwentka Liceum Ekonomicznego Nr 1 w Krakowie; w 2010 r. ukończyła kierunek Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, a w 2011 roku Podyplomowe Studia z Prawa Dowodowego na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2012 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2014 roku studiuje również na kierunku Prawo Kanoniczne na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pod kierunkiem dr hab. Zdzisława Zarzyckiego przygotowuje pracę doktorską poświęconą stwierdzeniu nieważności małżeństwa kanonicznego w Polsce w latach 1983-2005 r. i rozwodom.

e-mail: elzbieta.maciusik@doctoral.uj.edu.pl; elzbieta_kruk@interia.pl

Publikacje: 

1) „Wyjazd Naukowy Studentów Wydziału Prawa Kanonicznego do Rzymu”, sprawozdanie, „Vita Academica” nr 4/2017; 

2) „Udział prokuratora w pochówku zwłok i szczątków ludzkich. Wybrane zagadnienia prawne” – artykuł złożony do druku, w trakcie recenzji.