Przejdź do głównej treści

Mgr Klaudia Gawrońska

Mgr Klaudia Gawrońska - doktorantka w Pracowni Prawa kościelnego i Wyznaniowego UJ. W 2014 r. otworzyła przewód doktorski pt. "Proces inwestycyjno-budowlany obiektów kultu religijnego w polskim porzadku prawnym" pod kierunkiem dr hab. Zdzisława Zarzyckiego; promotor pomocniczy dr hab. Maciej Mikuła.