Przejdź do głównej treści

Mgr Maria Kubek

Mgr Maria Kubek - podjęła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UJ i w Zakładzie Prawa Kościelnego i Wyznaniowego pod kierunkiem dr hab. Zdzisława Zarzyckiego przygotowuje pracę doktorską dotyczącą Stwierdzenia nieważności małżeństwa kanonicznego w świetle akt Sądu Biskupiego Diecezji Gliwickiej w latach 2007-2012.