Przejdź do głównej treści

Mgr Monika Kosztyła

Mgr Monika Kosztyła – absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (2010). W 2011 r. rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podjęła dysertację doktorską na temat: „Status prawny cmentarzy rzymskokatolickich w Polsce” pod kierunkiem (promotorstwem) dr hab. Zdzisława Zarzyckiego i dr hab. Katarzyny Krzysztofek (promotor pomocniczy) w Pracowni Prawa Kościelnego i Wyznaniowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przewód doktorski otwarto w 2016 r.

Adres e-mail: monika.kosztyla@doctoral.uj.edu.pl

Spis publikacji:

1) Wynagrodzenie za pracę jako przedmiot ochrony prawnej a inne świadczenia związane z pracą, „Edukacja Prawnicza” 2016/2017, nr 3 (168), s. 14-19.