Przejdź do głównej treści

Mgr Rafał Wawrzyńczyk

Mgr Rafał Wawrzyńczyk – dominikanin, absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (2008), student studiów magisterskich z teologii katolickiej w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Swoje zainteresowania naukowe ogniskuje wokół zagadnień prawa wyznaniowego w ujęciu interdyscyplinarnym (law and religion), a w szczególności prawa do wolności wyznania w wymiarze indywidualnym i zbiorowym, katolickiej nauki społecznej oraz wpływu koncepcji prawa naturalnego na treść prawa pozytywnego i doktryn religijnych. Związany z Instytutem Tertio Millennio w Krakowie. Od 2014 r. doktorant w Pracowni Prawa Kościelnego i Wyznaniowego UJ (promotor dr hab. Zdzisław Zarzycki).

e-mail: rafal.wawrzynczyk@doctoral.uj.edu.pl

 

Wykaz publikacji:

1) Sebastian Skrzyszowski, Rafał Wawrzyńczyk, Metody prania pieniędzy w polskiej praktyce, [w:] Jerzy Konieczny (red.), Z zagadnień bezpieczeństwa biznesu, Kraków 2008.

2) Agnieszka Wolska, Sebastian Skrzyszowski, Rafał Wawrzyńczyk, Bezpieczeństwo w szkołach średnich w opinii ankietowanych absolwentów, [w:] Jerzy Konieczny (red.), Bezpieczeństwo uczelni - bezpieczeństwo szkoły, Kraków 2005.

Uczestnictwo w konferencjach naukowych:

1) XIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych” połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, 17-19 maja 2016 r., Pokrzywna – Jarnołtówek.

2) Dominican Congress on Human Rights, 1-5 września 2016, Salamanka, Hiszpania.

3) „Kościół Ewangelicko-Augsburski w relacjach z państwem – aspekty ustrojowe i prawne”, 9 października 2017 r., Kraków, UJ.