Przejdź do głównej treści

Mgr Tomasz Początek

Mgr Tomasz Początek – absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1996), student IV roku studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Doktorant w Zakładzie Prawa Kościelnego i Wyznaniowego UJ. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. W 2000 roku ukończył kurs oraz zdał egzamin na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Następnie pracował w kilku radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Obecnie prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego. W dniu 29 maja 2017 roku otworzył przewód doktorski pt. „Klauzula sumienia (sprzeciw sumienia) w Polsce na przykładzie wybranych zawodów medycznych i prawniczych”. Promotorem jest Kierownik Zakładu dr hab. Zdzisław Zarzycki.

e-mail: tpoczatek@poczta.onet.pl

Zainteresowania naukowe:

Prawo kościelne i wyznaniowe; prawo cywilne; prawo nieruchomości; prawo administracyjne, szczególnie prawo obrotu i gospodarowania nieruchomościami; zagadnienia z pogranicza prawa cywilnego, konstytucyjnego i wyznaniowego w zakresie szeroko rozumianej wolności sumienia, religii i wyznania w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. 

 

Wykaz publikacji: 

1. „IV Rzeczpospolita” – w kierunku państwa wyznaniowego?, „Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, 2010, Nr 9. 

2. „Klauzula sumienia w zawodzie nauczyciela”. Planowany termin publikacji I kwartał 2018 r. 

 

Uczestnictwo w konferencjach naukowych:

1. lata 2002-2011 - wielokrotny, czynny udział w cyklu sympozjów naukowych organizowanych przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie – Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej kierowaną przez prof. dr hab. Jerzego Hausnera.

2. Wielokrotny, czynny udział w cyklu konferencji naukowych organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Wyższą Szkołę Ekonomii i Administracji im. Edwarda Lipińskiego w Kielcach pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Kornasia.

3. 2006 rok – konferencja pt. „IV Rzeczpospolita – fikcja czy rzeczywistość?”.

4. 2007 rok – konferencja pt. „„Nowy Lewiatan”: w poszukiwaniu lepszego państwa”.

5. Udział w Sympozjum „Wolność religijna i wolność sumienia w Polsce” organizowanym przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w dniu 3 marca 2016 roku.

6. Udział w Sympozjum „Wolność sumienia jako fundament demokratycznego Państwa” organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka w Krakowie w dniu 14 maja 2016 roku.

7. Udział w Sympozjum „Polska, Europa: o miejsce dla klauzuli sumienia” organizowanym przez fundację „Jeden z nas” wspólnie z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie w dniu 22 maja 2015 roku.

8. Udział w sympozjach naukowych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego z siedzibą w Lublinie. 

9. Udział w szkoleniach zawodowych organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie oraz Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie.

10. Udział w VII, VIII i IX Kolokwium Jagiellońskim organizowanym przez Katedrę Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

11. Udział w konferencji naukowej „Kościół Ewangelicko-Augsburski w relacjach z państwem – aspekty ustrojowe i prawne”, 9 października 2017 r., Kraków, UJ.