Przejdź do głównej treści

Czasopismo Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji czasopismo "Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" jest kwartalnikiem, w którym wydawane są studia poświęcone dziejom państwa, prawa, doktryn politycznych i prawnych. Czasopismo zawiera także rozbudowaną kronikę wydarzeń naukowych oraz dział recenzji i dyskusji nad bieżącymi problemami środowiska historyków państwa i prawa. Publikowane są także edycje źródłowe.

Redaktorem naczelnym czasopisma jest prof. Krystyna Chojnicka, zastępcą redaktora naczelnego dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ. Funkcję Redaktora Tematycznego pełni prof. dr hab. Dorota Malec. Sekretarzem redakcji jest dr  Kacper Górski.

Czasopismo indeksowane jest w SCOPUS oraz ERIH+. Obecnie punktacja czasopisma wynosi 70. 

Strona czasopisma na portalu czasopism naukowych Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego