Przejdź do głównej treści

Czasopismo Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji czasopismo "Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" jest kwartalnikiem, w którym wydawane są studia poświęcone dziejom państwa, prawa, doktryn politycznych i prawnych. Czasopismo zawiera także rozbudowaną kronikę wydarzeń naukowych oraz dział recenzji i dyskusji nad bieżącymi problemami środowiska historyków państwa i prawa. Publikowane są także edycje źródłowe.

Redaktorem czasopisma jest prof. Wacław Uruszczak. Funkcję Redaktora Tematycznego pełni prof. dr hab. Dorota Malec. Sekretarzem redakcji jest dr hab. Maciej Mikuła.

Obecnie punktacja czasopisma wynosi 40.

Strona czasopisma na portalu czasopism naukowych Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego