Przejdź do głównej treści

Prawo wyznaniowe w Unii Europejskiej

Wykład z przedmiotu Prawo wyznaniowe w Unii Europejskiej jest prowadzony przez dr. hab. Zdzisława Zarzyckiego i dr hab. Katarzynę Krzysztofek-Strzała i obejmuje 15 godzin zajęć na kierunku Administracja stacjonarna II stopnia (semestr zimowy), 10 godzin zajęć na kierunku Administracja niestacjonarna II stopnia (semestr zimowy). 

 

Terminy wykładu w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023:

Administracja stacjonarna II stopnia - poniedziałek, godz. 13.00-15.15, sala 209 ul. Krupnicza 33a (zajęcia odbędą się w dniach: 3, 10, 17, 24 października oraz 7 listopada 2022 r.)

Administracja niestacjonarna II stopnia - piątek, 14 października godz. 16.00-19.00, 28 października i 18 listopada godz. 16.00-18.15, sala nr 7 ul. Bracka 12

 

Przedmiotem wykładu będą zagadnienia:

I. Zjednoczona Europa w poglądach papieży XX/XXI wieku: od papieża Piusa XII do papieża Franciszka;

II. Ważniejsze akty prawne Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej dotyczące kościołów i związków wyznaniowych oraz osób duchownych (m.in. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r., Traktaty Rzymskie z 1957 r., Traktat z Maastricht z 1992 r. i Deklaracja (Kościelna) Nr 11 do Traktatu Amsterdamskiego “O statusie kościołów i związków światopoglądowych”, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 2000 r., Traktat Lizboński z 2007 r.);

III. Stosunki Państwo-Kościół w ustawodawstwie wybranych krajów członkowskich Unii w znaczeniu materialnym i formalnym;

IV. Kościoły i związki wyznaniowe na tle regulacji swobód Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej w zakresie swobody przepływu osób, swobody przepływu usług, swobody przepływu towarów i swobody przepływu kapitału;

V. Instytucjonalizacja stosunków między Unią Europejską a Kościołami i związkami wyznaniowymi:

- finansowanie i opodatkowanie Kościołów i związków wyznaniowych w krajach Unii Europejskiej,

- ochrona prawna swobody wyznania w krajach Unii Europejskiej,

- małżeństwa wyznaniowe w wybranych krajach Unii Europejskiej,

- nauczanie religii w szkołach publicznych w krajach Unii Europejskiej.

 

Pełny opis przedmiotu został zamieszczony w systemie USOS.

Wykład kończy się egzaminem testowym jednokrotnego wyboru składającym się z 20 pytań.

 

Terminy egzaminów - Administracja stacjonarna i niestacjonarna

Egzamin przedterminowy: 9 stycznia 2023 r.

Egzamin w sesji: 16 stycznia 2023 r.

Egzamin poprawkowy: 23 stycznia 2023 r.