Przejdź do głównej treści

Prawo wyznaniowe w Unii Europejskiej

Wykład z przedmiotu Prawo wyznaniowe w Unii Europejskiej jest prowadzony przez dr. hab. Zdzisława Zarzyckiego i dr hab. Katarzynę Krzysztofek-Strzała i obejmuje 15 godzin zajęć na kierunku Administracja stacjonarna II stopnia (semestr zimowy), 10 godzin zajęć na kierunku Administracja niestacjonarna II stopnia (semestr zimowy). Wykład z przedmiotu Prawo wyznaniowe w państwach Unii Europejskiej obejmuje 20 godzin zajęć na kierunku Prawo niestacjonarne (semestr letni) oraz 30 godzin zajęć na kierunku Prawo stacjonarne (semestr letni).

 

Terminy wykładu w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024:

Prawo stacjonarne - czwartek, godz. 9.45-11.15, sala nr 219, ul. Olszewskiego 2

Prawo niestacjonarne - piątki w terminach zjazdów, godz. 10.30-12.45, sala Sztuka, ul. Bracka 12

 

Przedmiotem wykładu będą zagadnienia:

I. Zjednoczona Europa w poglądach papieży XX/XXI wieku: od papieża Piusa XII do papieża Franciszka;

II. Ważniejsze akty prawne Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej dotyczące kościołów i związków wyznaniowych oraz osób duchownych (m.in. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r., Traktaty Rzymskie z 1957 r., Traktat z Maastricht z 1992 r. i Deklaracja (Kościelna) Nr 11 do Traktatu Amsterdamskiego “O statusie kościołów i związków światopoglądowych”, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 2000 r., Traktat Lizboński z 2007 r.);

III. Stosunki Państwo-Kościół w ustawodawstwie wybranych krajów członkowskich Unii w znaczeniu materialnym i formalnym;

IV. Kościoły i związki wyznaniowe na tle regulacji swobód Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej w zakresie swobody przepływu osób, swobody przepływu usług, swobody przepływu towarów i swobody przepływu kapitału;

V. Instytucjonalizacja stosunków między Unią Europejską a Kościołami i związkami wyznaniowymi:

- finansowanie i opodatkowanie Kościołów i związków wyznaniowych w krajach Unii Europejskiej,

- ochrona prawna swobody wyznania w krajach Unii Europejskiej,

- małżeństwa wyznaniowe w wybranych krajach Unii Europejskiej,

- nauczanie religii w szkołach publicznych w krajach Unii Europejskiej.

 

Pełny opis przedmiotu został zamieszczony w systemie USOS.

Wykład kończy się egzaminem testowym jednokrotnego wyboru składającym się z 20 pytań, na kierunku Prawo dodatkowo egzamin obejmuje jedno pytanie opisowe.

 

Terminy egzaminów

Prawo stacjonarne

Egzamin przedterminowy: 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek), godz. 10.00, sala nr 123 ul. Gołębia 9

Egzamin w sesji: 21 czerwca 2024 r. (piątek), godz. 10.00, sala nr 123 ul. Gołębia 9

Egzamin poprawkowy: 6 września 2024 r. (piątek), godz. 10.00, sala nr 123 ul. Gołębia 9

 

Prawo niestacjonarne:

Egzamin przedterminowy: 9 czerwca 2024 r. (niedziela), godz. 10.00, sala nr 110, ul. św. Anny 6

Egzamin w sesji: 21 czerwca 2024 r. (piątek), godz. 11.00, sala nr 123 ul. Gołębia 9

Egzamin poprawkowy: 6 września 2024 r. (piątek), godz. 11.00, sala nr 123 ul. Gołębia 9