Przejdź do głównej treści

Seminaria magisterskie dr hab. Katarzyna Krzysztofek-Strzała

W roku akademickim 2023/2024 w Pracowni Prawa Kościelnego i Wyznaniowego UJ prowadzone będą przez dr hab. Katarzynę Krzysztofek-Strzała seminaria magisterskie na kierunkach: 

Administracja stacjonarna II stopnia II rok oraz Prawo stacjonarne V rok - czwartek, godz. 11.30-13.00 sala 126 ul. Gołębia 9 

Prawo stacjonarne IV rok - czwartek, w semestrze zimowym godz. 13.15-14.45 sala 126 ul. Gołębia 9 - zajęcia prowadzone wspólnie z dr. hab. Zdzisławem Zarzyckim 

Administracja stacjonarna II stopnia I rok - semestr letni

Prawo niestacjonarne IV i V rok - soboty w terminach zjazdów kierunku Prawo niestacjonarne, godz. 10.30-12.45 - zajęcia prowadzone wspólnie z dr. hab. Zdzisławem Zarzyckim, sala 126 ul. Gołębia 9

 

 

 

Przykładowe tematy prac magisterskich i seminaryjnych przygotowywanych w ramach seminarium magisterskiego prowadzonego przez dr hab. Katarzynę Krzysztofek-Strzała: 

 

 1. Zależność między katalogiem dni wolnych od pracy a pozycją kościołów i związków wyznaniowych w krajach członkowskich Unii Europejskiej.
 2. Status Świadków Jehowy w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej.
 3. Położenie prawne nowych ruchów religijnych w świetle prawodawstwa Unii Europejskiej i krajów członkowskich.
 4. Relacje pomiędzy państwem a kościołem na przykładzie krajów skandynawskich.
 5. Model separacji wrogiej w krajach członkowskich Unii Europejskiej.
 6. Pozycja prawna Kościoła rzymskokatolickiego w krajach członkowskich Unii Europejskiej.
 7. Kościoły i związki wyznaniowe jako podmioty prowadzące działalność na Rynku Wspólnym.
 8. Status prawny Półwyspu Athos z punktu widzenia regulacji unijnych.
 9. Procedura rejestracji kościołów i związków wyznaniowych na przykładzie wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej.
 10. Przetwarzanie danych osobowych przez kościelne osoby prawne w świetle prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej.
 11. System powiązania państwa i kościoła na przykładzie państw członkowskich Unii Europejskiej.
 12. Dopuszczalność stosowania prawa szariatu w świetle prawodawstwa polskiego i prawa Unii Europejskiej.
 13. Rozumienie wolności religijnej w prawie Unii Europejskiej i w prawie państw opartych na zasadach szariatu.
 14. Ubój rytualny jako jedna z gwarancji wolności sumienia i religii.
 15. Małżeństwo jako instytucja prawna w świetle prawa polskiego i prawa państw muzułmańskich.
 16. Przeszkody małżeńskie w prawie polskim, prawie wewnętrznym Kościoła rzymskokatolickiego oraz w prawie szariatu.
 17. Rozwód jako instytucja prawna w świetle prawa polskiego i prawa państw muzułmańskich.
 18. Powiązanie państwa i kościoła na przykładzie wybranych państw muzułmańskich.
 19. Apostazja w prawie kanonicznym i w prawie szariatu.
 20. Wolność religijna na podstawie aktów prawnych gwarantujących prawa człowieka w świecie islamskim.