Przejdź do głównej treści

Seminaria magisterskie dr hab. Katarzyna Krzysztofek-Strzała

W roku akademickim 2021/2022 w Pracowni Prawa Kościelnego i Wyznaniowego UJ prowadzone będą przez dr hab. Katarzynę Krzysztofek-Strzała seminaria magisterskie na kierunkach: 

Administracja stacjonarna II stopnia I i II rok oraz Prawo stacjonarne V rok - czwartek, godz. 9.45-11.15, online w semestrze zimowym

Prawo stacjonarne IV rok - czwartek, godz. 13.15-14.45 - zajęcia prowadzone wpólnie z dr. hab. Zdzisławem Zarzyckim i dr. hab. Maciejem Mikułą, prof. UJ, online w semestrze zimowym

Prawo niestacjonarne IV i V rok - soboty w terminach zjazdów kierunku Prawo niestacjonarne, godz. 10.30-12.45, online - zajęcia prowadzone wspólnie z dr. hab. Zdzisławem Zarzyckim oraz dr. hab. Maciejem Mikułą, prof. UJ

Administracja niestacjonarna II stopnia I i II rok  - soboty w terminach zjazdów kierunku Administracja niestacjonarna, godz. 10.30-12.45, online - zajęcia prowadzone wspólnie z dr. hab. Zdzisławem Zarzyckim oraz dr. hab. Maciejem Mikułą, prof. UJ

 

 

Przykładowe tematy prac magisterskich i seminaryjnych przygotowywanych w ramach seminarium magisterskiego Prawo wyznaniowe i Prawo wyznaniowe na tle porównawczym prowadzonego od roku akademickiego 2019/2020 przez dr hab. Katarzynę Krzysztofek-Strzała: 

 

 1. Zależność między katalogiem dni wolnych od pracy a pozycją kościołów i związków wyznaniowych w krajach członkowskich Unii Europejskiej.
 2. Status Świadków Jehowy w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej.
 3. Położenie prawne nowych ruchów religijnych w świetle prawodawstwa Unii Europejskiej i krajów członkowskich.
 4. Relacje pomiędzy państwem a kościołem na przykładzie krajów skandynawskich.
 5. Model separacji wrogiej w krajach członkowskich Unii Europejskiej.
 6. Pozycja prawna Kościoła rzymskokatolickiego w krajach członkowskich Unii Europejskiej.
 7. Kościoły i związki wyznaniowe jako podmioty prowadzące działalność na Rynku Wspólnym.
 8. Status prawny Półwyspu Athos z punktu widzenia regulacji unijnych.
 9. Procedura rejestracji kościołów i związków wyznaniowych na przykładzie wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej.
 10. Przetwarzanie danych osobowych przez kościelne osoby prawne w świetle prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej.
 11. System powiązania państwa i kościoła na przykładzie państw członkowskich Unii Europejskiej.
 12. Dopuszczalność stosowania prawa szariatu w świetle prawodawstwa polskiego i prawa Unii Europejskiej.
 13. Rozumienie wolności religijnej w prawie Unii Europejskiej i w prawie państw opartych na zasadach szariatu.
 14. Ubój rytualny jako jedna z gwarancji wolności sumienia i religii.
 15. Małżeństwo jako instytucja prawna w świetle prawa polskiego i prawa państw muzułmańskich.
 16. Przeszkody małżeńskie w prawie polskim, prawie wewnętrznym Kościoła rzymskokatolickiego oraz w prawie szariatu.
 17. Rozwód jako instytucja prawna w świetle prawa polskiego i prawa państw muzułmańskich.
 18. Powiązanie państwa i kościoła na przykładzie wybranych państw muzułmańskich.
 19. Apostazja w prawie kanonicznym i w prawie szariatu.
 20. Wolność religijna na podstawie aktów prawnych gwarantujących prawa człowieka w świecie islamskim.