Przejdź do głównej treści

Seminaria magisterskie dr hab. Zdzisław Zarzycki

Dr hab. Zdzisław Zarzycki w sesji zimowej prowadzi dwie grupy seminaryjne:

1 grupa: we wtorki o godz. 8.00-9.30 dla Studentów stacjonarnych: prawa (IV i V rok) i administracji (I i II rok) 

2 grupa: sobota, godz. 10.45-13.00 - dla studentów niestacjonarnych: prawa (IV i V rok) i administracji (I i II rok) - w zespole z: dr hab. P. Cichoniem, dr hab. K. Krzysztofek-Strzałą, prof. dr hab. D. Malec i prof. UJ dr hab. M. Mikułą.

3. grupa: w czwartki o godz. 13.15.-14.45 dla Studentów stacjonarnych: prawa (IV rok).

Tematy (przykładowe) prac magisterskich, seminaryjnych, proseminaryjnych i innych realizowanych i planowanych na seminarium z Prawa kościelnego i wyznaniowego u dr hab. Zdzisława Zarzyckiego:

1. Prawo małżeńskie:

1.              Zaręczyny i skutki ich zerwania w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

2.              Przygotowanie do małżeństwa w prawie polskim i kanonicznym Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

3.              Zapowiedzi przedślubne i skutki ich niedochowania w prawie kanonicznym Kościoła Katolickiego i jego konsekwencje w prawie polskim. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

4.              Małżeństwo z nieletnim w prawie polskim i kanonicznym Kościoła Katolickiego z perspektywy historyczno-prawnej i współczesnej.

5.              Postawa aseksualna i tzw. „Białe małżeństwo” i jego skutki w prawie polskim i kanonicznym oraz doktrynie Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

6.              Sakrament chrztu i bierzmowania w prawie kanonicznym Kościoła Katolickiego i jego skutki w prawie polskim. w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

7.              Sakrament święceń kapłańskich w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

8.              Małżonkobójstwo w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

9.              Powinowactwo w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

10.           Pokrewieństwo w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

11.           Pokrewieństwo sztuczne (adopcja) w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

12.           Śluby zakonne (profesja zakonna) w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

13.           Uprowadzenie kobiety w celu jej poślubienia w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

14.           Niemoc płciowa (impotencja) w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

15.           Przeszkoda tzw. Przyzwoitości publicznej w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

16.           Błąd co do istotnych przymiotów osoby narzeczonego/nej w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

17.           Bigamia w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

18.           Pojęcie istotnych przymiotów osobistych narzeczonej (narzeczonego) jako przesłanka ważności małżeństwa kanonicznego Kościoła Katolickiego. Perspektywa historyczno-prawna i współczesna; doktrynalna i jurydyczna.

19.           Sposoby ustania małżeństwa w prawie polskim i kanonicznym Kościoła Katolickiego (śmierć małżonka, uznanie za zmarłego, dekret wdowieństwa, rozwód, unieważnienie, stwierdzenie nieważności, przywilej wiary, dyspensa od małżeństwa zawartego ale nie dopełnionego fizycznie – matrimonium non consumatum, itp.).

 

2. Prawo karne:

20.           Nierząd w prawie polskim i kanonicznym oraz doktrynie Kościoła Katolickiego. Wybrane zagadnienia prawne w ujęciu historyczno-prawnym i współczesnym.

21.           Treści pornograficzne w prawie polskim i kanonicznym oraz doktrynie Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

22.           Postawa ksenofobiczna i antypacyfistyczna w ujęciu prawa polskiego i wybranych kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce

23.           Przestępstwo zgwałcenia w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

24.           Samobójstwo w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

25.           Crimen sollicitationis w prawie kanonicznym Kościoła Katolickiego i jego skutki w prawie polskim. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

26.           Przestępstwo tzw. pedofilii w prawie polskim i kanonicznym Kościoła Katolickiego z perspektywy historyczno-prawnej i współczesnej

27.           Dopuszczalność stosowania napojów alkoholowych, narkotyków, dopalaczy i środków halucygennych w celach religijnych w Polsce i w wybranych krajach świata. Ujęcie historyczno-prawne i współczesne.

 

3. Życie osobiste człowieka:

28.           Pozycja prawna indywidualnych osób konsekrowanych (dziewic konsystorskich, wdów i wdowców konsekrowanych oraz pustelników i pustelnic) w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

29.           Swoboda życia seksualnego człowieka i jego ograniczenia w ujęciu prawa kanonicznego i doktryny Kościoła katolickiego w Polsce. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

30.           Prawa i wolności religijne osoby małoletniej w Polsce. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

31.           Prawo apostazji w prawie kanonicznym i doktrynie Kościoła Katolickiegooraz w prawie polskim. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

32.           Tzw. Prostytucja sakralna (religijna). Ujęcie historyczno-prawne i współczesne.

33.           Postawa proekologiczna i antyekologiczna w prawie polskim i kanonicznym oraz doktrynie Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

34.           Postawa wegetariańska w ujęciu prawa polskiego i wybranych kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce

35.           Religijne nakazy przestrzegania postu i innych form ograniczeń w spożywaniu posiłków i napojów i następstwa tego zjawiska w prawie polskim. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

36.           Antykoncepcja i kryminalizacja niektórych jej postaci w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

37.           Prawo do posiadania dzieci i gwarancje ochrony macierzyństwa i ojcostwa w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

38.           Gwarancje wolności religijnej osób małoletnich w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

39.           Prawo do poświęcenia i błogosławienia osoby, miejsca i przedmiotu – jako formy życia religijnego w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego.

40.           Gwarancje wolności religijnej osób niepełnosprawnych (fizycznie i intelektualnie) w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

41.           Postawa feministyczna i szowinistyczna w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

42.           Postawa ateistyczna i poglądy komunistyczne w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

43.           Samobiczowanie, samookaleczenie i tatuaże w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i innych wybranych związków wyznaniowych oraz prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

44.           Zapłodnienie i transplantacja organów u ludzi post mortem w prawie polskim i kanonicznym Kościoła Katolickiego

45.           Cudzołóstwo w prawie polskim i kanonicznym Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

46.           Zachowania anomalne w życiu płciowym człowieka w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

47.           Prawo człowieka do bycia świadkiem chrztu, bierzmowania i ślubu w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

48.           Zabieg obrzezania z pobudek religijnych w świetle w prawie kanonicznym Kościoła Katolickiego i jego skutki w prawie polskim oraz w wybranych krajach świata. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

 

4. Sprawy różne dot. kościołów i innych związków wyznaniowych:

49.           Czynne i bierne prawo wyborcze osób duchownych w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

50.           Prawo kościołów i innych związków wyznaniowych do posiadania własnych archiwów i bibliotek w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne. 

51.           Opodatkowanie kościołów i innych związków wyznaniowych oraz osób duchownych w Polsce.

52.           Podatek kościelny w wybranych państwach świata. Tło prawno-porównawcze.

53.           Zdolność, zakres i ograniczenia testowania osób duchownych w Polsce. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

54.           Wypadek przy pracy i w drodze do pracy osoby duchownej w Polsce

55.           Metryki Kościoła katolickiego na forum prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

56.           Egzekucja (cywilna i administracyjna) z przedmiotów kultu religijnego i wobec osób duchownych oraz majątku kościelnych osób prawnych w Polsce.

57.           Miejsce kultu religijnego w prawie polskim i wewnętrznym niektórych wspólnot religijnych. Pojęcie, rodzaj i zakres ochrony prawnej

58.           Pielgrzymka do miejsca kultu religijnego w ujęciu prawa polskiego i kanonicznego oraz doktryny Kościoła Katolickiego. Perspektywa historyczno-prawna i współczesna 

59.           Status prawny krzyży, kaplic i kapliczek przydrożnych w prawie polskim i kanonicznym Kościoła Katolickiego. Perspektywa historyczno-prawna i współczesna

60.           Instytucja odpustu w prawie polskim i kanonicznym oraz doktrynie Kościoła Katolickiego. Perspektywa historyczno-prawna i współczesna

61.           Prawo do noszenia szat i ubiorów liturgicznychprzez osoby duchowne i świeckie w prawie polskim i kanonicznych Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne i współczesne oraz prawno-porównawcze.

62.           Rodzaje i zakres odpowiedzialności odszkodowawczej jednostek organizacyjnych kościołów i innych związków wyznaniowych za zdarzenia zaistniałe na terenieobiektów kultu religijnego w świetle prawa polskiego i kościelnego.

 

5. Nowe ruchy religijne:

63.           Status prawny pastafarian i Kościoła Latającego Potwora Spaghetti w Polsce na tle porównawczym

64.           Gwarancje prawne działalności kultów solarnych i pozycja prawna Wyznawców Słońca w Polsce i w wybranych krajach świata. Ujęcie historyczno-prawne i współczesne

65.           Ascetyczne i apokaliptyczne ruchy religijne w Polsce i krajach sąsiednich na przykładzie Skopców i Chłystów. Wybrane zagadnienia prawne z perspektywy historyczno-prawnej i współczesnej

66.           Jazydzi – historia religii, wyznawcy i gwarancje prawne swobody jej wyznawania w Polsce i w wybranych krajach świata. Ujęcie prawno-porównawcze.

67.           Wyznawcy bahaizmu – historia religii, wyznawcy i gwarancje prawne swobody jej wyznawania w Polsce i w wybranych krajach świata. Ujęcie prawno-porównawcze.

68.           Negatywne próby rejestracji tzw. Nowych ruchów religijnych w Polsce w latach 1990-2016. Wybrane zagadnienia prawne.

 

6. Duszpasterstwa specjalne:

69.           Duszpasterstwo parafialne i specjalne myśliwych, leśników i ekologów w Polsce

70.           Duszpasterstwo kolejarzy i pracowników kolei w Polsce

71.           Duszpasterstwo sportowców w Polsce

72.           Duszpasterstwo parafialne i specjalne pracowników służby zdrowia i ich rodzin w Polsce. Ujęcie historyczno-prawne i współczesne

 

7. Inne problemy Państwo-Kościół:

73.           Ochrona zabytków kościelnych w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

74.           Gwarancje prawne przestrzegania dni świątecznych jako dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce i na tle porównawczym (Europa). Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

75.           Prawo człowieka do pracy i godziwej płacy w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

76.           Własność i jej ochrona w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

77.           Alimenty i prawo alimentacyjne w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

78.           Służba wojskowa w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

79.           Ochrona środowiska (i przyrody) w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

80.           Prawa podmiotowe i ich ochrona w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

81.           Prawa bezrobotnego i jego rodziny oraz walka ze zjawiskiem bezrobocia w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

82.           Tzw. „Okna życia” i instytucje podobne w świetle prawa polskiego, międzynarodowego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Tło prawno-porównawcze

83.           Mir domowy i kościelny i ich ochrona w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

84.           Filantropia w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i innych wybranych związków wyznaniowych w Polsce oraz według prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

85.           Produkty koszerne w prawie polskim i wewnętrznym wybranych wspólnot religijnych w Polsce na tle porównawczym

86.           Prawa zwierząt w prawie polskim i kanonicznym oraz doktrynie Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

87.           Prawo do religijnego pochówku i ochrona czci i pamięci zmarłego w prawie polskim i kanonicznym oraz doktrynie Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

88.           Przysięga religijna w prawie polskim i kanonicznym oraz doktrynie Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

89.           Patronat honorowy świętych i błogosławionych nad miejscowościami i ich częściami, oraz obiektami fizjograficznymi w świetle prawa polskiego i kanonicznego kościoła Katolickiego w Polsce. Tło historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne. 

90.           Treści o charakterze religijnym w reklamie oraz reklama na obiektach kultu religijnego w Polsce. Tło historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.