Przejdź do głównej treści

Prawo kościelne i wyznaniowe

Wykład

Wykład pt. "Prawo kościelne i wyznaniowe" prowadzony jest przez dr. hab. Zdzisława Zarzyckiego, dr hab. Katarzynę Krzysztofek-Strzała, dr. hab. Macieja Mikułę i dr. Marka Strzałę. Wolumen wykładu obejmuje 45 godzin na studiach stacjonarnych i 28 godzin na studiach niestacjonarnch.

Pełen opis przedmiotu zamieszczony został w systemie USOS. Materiały do egzaminu dostępne są na platformie Black Board.

Terminy wykładu w semestrze letnim 2022/2023:

- Administracja niestacjonarna I stopnia: soboty zjazdowe, godz. 17.15-20.15, zajęcia stacjonarne/ online

- Prawo stacjonarne: wtorki, godz. 11.30-13.45, zajęcia stacjonarne/ online

Terminy egzaminów podane będą w aktualnościach.

 

Ćwiczenia do wykładu

Uzupełnieniem wykładu są ćwiczenia.  Głównym celem ćwiczeń jest uzupełnienie materii wykładu poprzez analizę ustaw. Ćwiczenia nie są obowiązkowe, zaliczenie ich jest premiowane dodatkowymi punktami do egzaminu według poniższego schematu:

bardzo dobry – 10 punktów

plus dobry – 9 punktów

dobry – 8 punktów

plus dostateczny – 7 punktów

dostateczny – 6 punktów

Egzamin składa się z 50 pytań punktowanych po 1, zdobycie oceny bdb z ćwiczeń umożliwia podniesienie oceny z egzaminu nawet o cały stopień. Punkty dodatkowe z ćwiczeń doliczają się także, gdy ocena z egzaminu to ndst, jest to więc szansa na uzyskanie oceny pozytywnej.

Prowadzący zajęcia do zaliczenia ćwiczeń wymagają: obecności oraz zdania końcowego kolokwium. Aktywność na zajęciach jest premiowana przy ocenie końcowego kolokwium. Szczegółowe informacje o ćwiczeniach oraz materiały dydaktyczne zamieszczone zostały odpowiednio w USOS oraz na platformie TEAMS.

 

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 ćwiczenia prowadzone są przez pracowników Zakładu:

 

Administracja stacjonarna - zajęcia prowadzone online:

dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ: wtorek, godz. 9.45-11.15

dr hab. Katarzyna Krzysztofek-Strzała: czwartek, godz. 11.30-13.00

dr Marek Strzała: 

 

Administracja niestacjonarna - zajęcia prowadzone stacjonarnie/ online:

dr hab. Zdzisław Zarzycki: sobota zjazdowa, godz. 15.00-17.15.

dr Marek Strzała: