Przejdź do głównej treści

Seminaria magisterskie dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ

W roku akademickim 2023/2024 zapraszam serdecznie na seminaria magisterskie.

Prawo Prawo studia stacjonarne rok IV i V: Prawo kościelne i prawo państwowe. Współistnienie porządków prawnych w przeszłości i współcześnie (wtorek godz. 15.00); zajęcia stacjonarne.

Głównym celem seminarium jest zapewnienie Studentom nabycia umiejętności i narzędzi pozwalających opracować temat pracy magisterskiej, wybrany zgodnie z zainteresowaniami seminarzystów. Podczas zajęć podejmowane będą w szczególności następujące zagadnienia warsztatowe:

1. Encyklopedia podstawowych terminów

Prawo kościelne i prawo państwowe

Rodzaje interferencji między porządkami prawnymi

Recepcja, transfer, adaptacja, akulturacja

Kultura prawna a dziedzictwo prawne

2. Wpływ prawa kanonicznego na regulacje państwowe: przykłady historyczne i współczesne 

3. Uwzględnianie przez prawo państwowe prawa wewnętrznego związków wyznaniowych 

4. Przykłady zagadnień wspólnych dla praw wewnętrznych związków wyznaniowych oraz prawa państwowego

5. Zasady pisarstwa w zakresie nauk społecznych

         Przestrzeganie prawa autorskiego

         Zasady cytowania, parafrazowanie tekstu

         Zasady przygotowywania bibliografii

         Programy do tworzenia bibliografii w dostępie otwartym

         Notatka na potrzeby przygotowania tekstu

6. Poszukiwanie źródeł i literatury

         Biblioteki tradycyjne i biblioteki cyfrowe

         Bazy danych

         Publikatory

         Archiwa