Przejdź do głównej treści

Warsztaty: Prawo kościelne i wyznaniowe w praktyce zawodów prawniczych

Warsztaty Prawo kościelne i wyznaniowe w praktyce zawodów prawniczych prowadzone są przez dr. hab. Zdzisława Zarzyckiego i dr. Marka Strzałę. Warsztaty obejmują 30 godzin na studiach stacjonarnych i 21 godzin na studiach niestacjonarnych.

Warsztaty skupiają się na praktycznym zastosowaniu w praktyce prawniczej wiedzy nabytej w trakcie kursu Prawo Kościelne i Wyznaniowe. W trakcie zajęć omawiane są najbardziej typowe sprawy z zakresu prawa kościelnego i wyznaniowego oraz przygotowywane są projekty dokumentów praktyki prawnej. Pełen opis przedmiotu zamieszczony został w systemie USOS. Materiały dostępne są na platformie PEGAZ.

Warsztaty w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym w piątki o godz. 17.15-19.30.

Zajęcia dedykowane są dla: studentów prawa stacjonarnego (semestr zimowy) i niestacjonarnego (semestr letni), I-V rok. Obowiązuje limit uczestników. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zdany przedmiot podstawowy Prawo kościelne i wyznaniowe.