Przejdź do głównej treści

Warsztaty: Prawo kościelne i wyznaniowe w praktyce zawodów prawniczych

Warsztaty Prawo kościelne i wyznaniowe w praktyce zawodów prawniczych prowadzone są przez dr. hab. Zdzisława Zarzyckiego i dr. Marka Strzałę. Warsztaty obejmują 30 godzin na studiach stacjonarnych i 21 godzin na studiach niestacjonarnych.

Warsztaty skupiają się na praktycznym zastosowaniu w praktyce prawniczej wiedzy nabytej w trakcie kursu Prawo kościelne i wyznaniowe. W trakcie zajęć omawiane są najbardziej typowe sprawy z zakresu prawa kościelnego i wyznaniowego oraz przygotowywane są projekty dokumentów praktyki prawniczej. 

Zajęcia dedykowane są dla: studentów prawa stacjonarnego (semestr zimowy) i niestacjonarnego (semestr letni), II-IV rok. Obowiązuje limit uczestników. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zdany przedmiot podstawowy Prawo kościelne i wyznaniowe. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności) oraz przygotowanie i przesłanie w wyznaczonym czasie projektu pisma w oparciu o przygotowany przez prowadzących kazus.

Pełen opis przedmiotu zamieszczony został w systemie USOS. Materiały dostępne są na platformie PEGAZ.

Warsztaty w semestrze zimowym odbywają się we wtorki o godz. 18.30-20.00.