Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mgr Paweł Kaźmierski, LL.M.

Mgr Paweł Kaźmierski, LL.M. - absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji. Stypendysta Katolickiej Centrali Wymiany Akademickiej, Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej, Gutenberg Graduate School of the Humanities and Social Sciences oraz Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.  Od 2021 r. doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w programie interdyscyplinarnym „Society of the Future”. Przygotowuje rozprawę dotyczącą antyreligijnej dyskryminacji w prawie rozwodowym NRD i PRL pod wspólną opieką naukową Dr. hab. Macieja Mikuły, prof. UJ oraz Prof. Dr. Adriana Schmidt-Recla (Uniwersytet Fryderyka Schillera w Jenie). Członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Współinicjator grupy networkingowej DIOGENES.