Przejdź do głównej treści

Mgr Katarzyna Żur

Mgr Katarzyna Żur - doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod opieką dr hab. Zdzisława Zarzyckiego przygotowuje dysertację doktorską pt. "Ochrona uczuć religijnych w prawie karnym w Polsce w latach 1918-1997" (przewód doktorski otwarto w 2014 r.); promotor pomocniczy dr hab. Maciej Mikuła.